Aparaty do leczenia zaburzeń oddychania podczas snu

  • Aparat do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego
  • Maska do leczenia bezdechy sennego: pełnotwarzowa, nosowa, podnosowa
  • Filtry powietrza do aparatu
  • Akcesoria zamienne do aparatów i masek

Wypożyczamy aparat do terapii bezdechu sennego autoCPAP oraz poligrafu w celu diagnostyki obturacyjnego bezdechu sennego i wykonania próby terapeutycznej.